Triebwagen V7E Hamburg mit Beiwagen V7BE

 

H3816_b.jpg